„A ki nékem szolgál, engem kövessen…”

    ~ János 12:26

Jézus mondta: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem” (Máté 16:24). A Márk 1:17-ben pedig így olvashatjuk Jézus szavait: „Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.” Jézus egy keresztyénre nem csak mint gyermekére szeretne tekinteni, hanem szeretné ha azok az Ő követőivé is válnának. A keresztyén” szó jelentése amúgy, a görögből átvéve: krisztusi, kis Krisztus, Krisztus követője. Gyülekezetünk tehát szeretne lehetőséget teremteni mindenki számára hogy más keresztyénekkel együtt, egymást bátorítva követhesse Krisztust a Biblia tanulmányozásán keresztül, hogy ezáltal lelkileg érettebb gondolkodásra legyenek képesek és egymás lelki segítségére válhassanak.

Lehetőségek:

  • Biblia iskolai kurzusok
  • Családi Biblia tanulmányozási segédletek
  • Egyszemélyes Biblia tanulmányozások
  • Szolgálatra való felkészítés

Növekedjünk és kövessük együtt Megváltónkat, Krisztust, hogy másokat is képesek lehessünk Hozzá vezetni!