Célunk

  • Megmutatni a Biblia válaszát azoknak, akik az igazságot és az élet értelmét keresik.
  • Tudatni az örök kárhozattól való megmenekülés lehetőségét.
  • Lelkileg gondozni a különféle problémákkal küszködőket.
  • Lelki otthont nyújtani mind családoknak és egyéneknek, ahol egy biztos, szeretetteljes békeszigetet találhatnak. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen rohanó, kemény világban  ez létfontosságú.
  • Szeretnénk biztosítani egy olyan helyet, ahol megértésre, meghallgatásra és útmutatásra találhat mindenki a Biblia segítségével.
  • Gyermekek részére mintegy védelmet nyújtani a sok ártalmas hatástól, értelmes mederbe terelgetvén őket, jó alap megszerzését biztosítani a jövőre nézve, valamint lehetőséget adni jó baráti közösségre ifjúsági programokkal.
  • Szeretnénk segítséget nyújtani a fiataloknak, a jövő generációjának, akik sokszor céltalanul, életuntan, csak a mának élnek boldogtalanul, hogy megtalálhassák e földi élet értelmét és választ sok kérdésre a Bibliából.

Isten, aki a mi teremtőnk, a Biblián keresztül üzenve képes igazgatni, vagy ha kell rendbe hozni egyének, családok életét és házasságokat, ami tapasztalatunk szerint már sok esetben megtörtént.